Abraham Ledeboerpark

Het Abraham Ledeboerpark is ontstaan in 1918 vanuit een 16 ha. groot gedeelte van het voormalige landgoed Het Wageler. Waar de naam ’Het Wageler’ oorspronkelijk vandaan komt is niet duidelijk. Rond 1500 stond zo’n 100 meter ten oosten van het Koetshuis een boerderij Erve ’t Wageler. In vervallen toestand is de boerderij begin 1900 afgebroken.
Als een mantel omarmt landgoed ’Het Wageler’ (46 ha.) het Abraham Ledeboerpark. Het Wageler is te herkennen aan een kleinschalige afwisseling van akkers, graslanden, houtwallen, bosjes, boerderijen, beken en ruigten. Dit fraaie ’kampenlandschap’ is karakteristiek Twents land op nog geen kilometer van hartje stad Enschede.

Oorspronkelijke elementen uit 1880 zijn onder andere het Koetshuis, de Mammoetboom, Rodondendrons en diverse boompartijen, de vijvers en de toegangspoort met de herkenbare adelaars en rozen. In het park is ook het uit Usselo afkomstige Los Hoes ’Het Lammerinkswönner’, dat tegenwoordig als milieu-educatiefcentrum dienst doet, te vinden.

De Stichter

Het Abraham Ledeboerpark ontleent zijn naam aan de textielindustrieel die het park door D. Wattez in 1880 heeft laten ontwerpen en aanleggen. De familie Ledeboer heeft in het centrale parkdeel in 1880 een villa gebouwd. De villa is in 1956 afgebroken conform de voorwaarden bij de schenking van het park aan de gemeente Enschede.

Naar Facebookpagina

Parkgegevens

Bezoekadres
Hengelosestraat, Enschede

Openingstijden
Het Abraham Ledeboerpark is geopend tussen zonsopgang en zonsondergang.

Bijzonderheden
In het park dienen de honden aangelijnd te zijn.

Contactgegevens
Gemeente Enschede
Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede

Tel 053 481 81 81
Fax 053 481 51 51
e-mail info@enschede.nl

 

Foto's

Login

Lost your password?