G.J. van Heekpark

NL_1_2@logo

Het in 1918 door Gerrit Jan van Heek aangelegde park vormt een ruimtelijk geheel met het Van Lochemsbleekpark, een voormalige buitenplaats. Qua opbouw verschillen beide parken echter nogal.
Het van Heekpark (11 ha) heeft een open karakter met veel ruimte voor sport en spel. De beplanting is sober en bestaat voornamelijk uit eiken en rododendrons. In het park bevindt zich een tenniscomplex en een clubgebouw uit de jaren ’20. Tevens is er een obelisk-vormig kunstobject te vinden. Het kleinere van Lochemsbleekpark (3 ha) heeft een intiemer karakter, met smalle paden, een vijver, hagen en afwisselender beplanting. Naast de vijver bevindt zich een monument van de kunstenaar Albert Termote ter nagedachtenis aan de in de 1e wereldoorlog gevluchte Vlamingen, geschonken door de stad Antwerpen. In de voorhof aan de Hengelosestraat alsmede achterzijde dierenweide staan twee kunstwerken van de Enschedese kunstenares Saskia van den Eerde.

Een van de voorwaarden voor de schenking van het park aan de gemeente Enschede was, dat het park beheerd zou worden door een Commissie van Beheer van vijf personen.

Het G.J. van Heekpark is samen met het Volkspark het enige vooroorlogse park dat in beginsel is aangelegd als park ten behoeve van de ontspanning van den arbeider. De overige parken in Enschede zijn allemaal pas ontstaan na overdracht van de landgoederen van de “textielbaronnen” aan de gemeente.

De Stichter

De Enschedese textielfabrikant Gerrit Jan van Heek besloot aan het eind van zijn leven een park te schenken aan de bevolking van de gemeente Enschede. Officieel geopend in 1918 moest het park conform de notariële akte mogelijkheden bieden voor een drieledig doel:

  • Als park om aan de ingezetenen van Enschede en Lonneker een geschikte gelegenheid tot ontspanning en wandeling te verschaffen.
  • Als sportterrein met het doel om gelegenheid voor verschillende soorten van sport en lichaamsoefening te verschaffen.
  • Als speeltuin voor kinderen.

Schenking van Lochemsbleekpark

Als uitbreiding van het Gerrit Jan van Heekpark werd door de kinderen van G.J. van Heek aan de gemeente geschonken het buitengoed “Van Lochemsbleek”, eertijds een bezitting van Herman van Lochem, één der pioniers van de Twentse textielindustrie. Bij raadsbesluit van 16 juli 1929 werd deze schenking aanvaard. Bepaald werd, dat het beheer en de exploitatie zouden geschieden op gelijke wijze als bij het G.J. van Heekpark. Als bijzondere bepaling werden aan de schenking toegevoegd, dat de weiden aan de Hengelosestraat alszodanig moesten blijven gehandhaafd; dat het park ’s nachts moest worden afgesloten; dat er slechts één uitgang mocht zijn naar de openbare weg, namelijk de Hengelosestraat. Rijwiel- en autoverkeer werd niet toegestaan. Opgaande bomen mochten slechts gerooid worden op bepaalde voorwaarden en in overleg met de tuin-architect, terwijl de gemeente zou zorgen voor voldoende middelen voor de uit burgers samengestelde commissie van beheer, voor het onderhoud. De hoofdlaan binnen in het park kreeg de naam “Van Lochemslaan”.

Naar website

3D Impressie

/wp-content/uploads/2014/08/vanheek.mov

Mocht er niets verschijnen dan heeft u waarschijnlijk de Quicktime plugin niet geinstalleerd. Klik hier Quicktime te downloaden.

Parkgegevens

Bezoekadres/ingangen
Ingang Boddenkampsingel
Ingang Hengelosestraat
Ingang Roessinghbleekweg
Ingang Min. De Sav. Lohmanlaan
Ingang Walhofstraat

Openingstijden
Van zonsopgang tot zonsondergang

Bijzonderheden
In het park dienen de honden aangelijnd te zijn

Contactgegevens
Commissie van Beheer
Postbus 6085
7503 GB Enschede
Tel 053 461 71 47
e-mail info@gjvanheekpark.nl

Foto's

Login

Lost your password?