Florapark

Het Florapark bevindt zich aan de oostkant van Enschede. Verscholen achter struikgewas en omringd door hoge bomen staat op het heuveltje in het Florapark een wit gebouwtje. Het is niet zomaar een gebouwtje. Hier kwam tegen het einde van de 19e eeuw de fabrikantensociëteit “De Aapclub” elke zondagavond bijeen.

Ongeveer 75 jaar geleden was dit gedeelte van Enschede zeer schaars bebouwd. Hier en daar verspreid lagen wat kleine boerderijen, want de grote woningcomplexen van de Laares en het Ribbelt bestonden nog niet.

NL_1_5@apenhofVroeger ging men dan ook met de nodige schroom langs de Apenhof, want dat wisten velen te vertellen, het spookte er! In hoeverre de fabrikantensociëteit de “Aapclub” daar debet aan was vermeldt de historie niet.

Op de zondagavondbijeenkomsten van de “Aapclub”, waar de jongere fabrikantengarde aan deelnam, werden op gezette tijden ook ontgroeningsavonden gehouden. Het ging er soms zo heftig aan toe, dat de jongens in de buurt in de hoge bomen klommen, om een blik naar binnen te kunnen werpen.

Oorspronkelijk stond rond het gebouwtje een hoge heg van struiken met doornen en lag er rond het gebouw in die tijd een tuin. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft de gemeente deze tuin bij het Florapark aangetrokken en er een prachtig geheel van gemaakt.

NL_1_5@florapark1943
“Het florapark 1943”

De bewoning van de Apenhof heeft de laatste dertig jaar zo zijn problemen opgeleverd. In 1966 kwam de bond van speeltuinen in dit gebouw en in krantenberichten uit die tijd wordt gesproken over het behoud van de Apenhof. Kennelijk heeft men toen overwogen het gebouwtje af te breken. In 1979 is het bijna een ruïne geworden. De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker pleitte bij B&W voor behoud en gelukkig is daar gevolg aangegeven. Althans, het staat er nog.

In 1980 kraakten 2 studenten van de AKI het pand en gingen er wonen. Ruiten werden door deze 2 studenten hersteld en ze probeerden ook de schouw, het pronkstuk van de Apenhof te herstellen. De gemeente heeft de Apenhof als “Atelierruimte” aangemerkt en momenteel is er dan ook een kunstenaar gehuisvest.

Bron: Theo van Sark (Link werkt niet meer)

Bezoekadres
Laaressingel Enschede

Openingstijden
Het park is 24 uur per dag opengesteld

Bijzonderheden
In het park dienen de honden aangelijnd te zijn

Onderhoud en beheer
Het park is in onderhoud en beheer bij de gemeente Enschede

Foto's

Login

Lost your password?