Cromhoffpark

Het Cromhoffpark maakt deel uit van de ontwikkelingsplannen van de Zuiderval in Enschede.

De exacte invulling van dit deel staat nog niet vast. Wel is duidelijk dat het al bestaande groen wordt ingericht als park. De bebouwing richting Zuiderval zal in een later stadium verder worden ontwikkeld voor, naar verwachting, bijzondere functies zoals bijvoorbeeld onderwijs en zorg.

Meer informatie: www.zuiderval.com

Foto's

Login

Lost your password?